La Blanche Hotels, COVID-19 salgını için önlemlerini almıştır.Detaylı Bilgi
Rezervasyon: +90 252 382 00 00
+90 252 382 00 00
DİL SEÇİMİ

Hakkımızda

LA BLANCHE RESORT YÖNETİM KURULU

SATINALMA POLİTİKASI

• Satın almada süreklilik ve az sayıda dış kaynak firması öncelikli,mümkün olduğunca alternatif firmalarla bilgi alışverişi yaparak zamanında tedarik sağlamak.

• Gerekli hallerde hızlı müdahale ve rekabet koşullarını lehimize kullanarak satın alırken, toplu bağlantı tercihlerini yapmak.

Böylece uygun fiyata ulaşmak, standart kaliteyi yakalarken, fiyat artışlarından etkilenmeden kazanmak, en ucuzun tercihinin, bazen en pahalı olabileceği olasılığını göz önünde bulundurarak hareket etmek,

• Satın alma stratejilerinin saptanmasında fırsatları görüp kullanarak, riskleri minimize etmek ve zayıf yönleri azaltmak, güçlü yönleri elde etmek ve korumaktır.

• Ayrıca satın almada tercih yaparken, ürünlerin mümkünse bize en yakın mesafedeki depodan ya da imalathaneden seçilerek, faaliyetimize ait Karbon Emisyonunu azaltmak ve tedarikçilerimize “Çevre Koruma ve Duyarlılık” bilincini geliştirici talep ve bilgilendirmelerde bulunmak,

• Ürün ve Hizmetleri öncelikle yerel tedarikçilerden sağlamak için özen göstermek,

• Müşterilerimizin değişen ve gelişen beklentilerini karşılamak için modern yasal ve çağdaş, şeffaf ve izlenebilir satın alma tekniklerini uygulayarak, şirketimize, tedarikçilerimize ve misafirlerimize karşılıklı maxımum faydayı sağlamayı temel prensip edinir.

ÇEVRE POLİTİKASI

Kuruluşumuz tüm faaliyetlerini çevreyi sürekli koruma, kirletmeme; enerji, su ve çevreye zararlı maddelerin tüketim miktarını azaltma, enerji verimliliğini arttırma, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etme prensibi çerçevesinde planlar, gerçekleştirir ve bu çalışmalarını sürekli iyileştirerek sürdürmeyi hedefler.

Kuruluş içinde çevreye duyarlı işletmecilik özelliklerini sürdürülebilir kılmak için çaba sarf eder.

Çevrenin korunması ile ilgili tüm yasal şartları ve uymayı taahhüt ettiği diğer şartları eksiksiz olarak sağlar ve bu şartların üstünde çalışmalar ile çevreye değer katan turizm sektöründe bölgesinde örnek kuruluş olmayı amaçlar. Gönüllük esasına dayalı projelere katılarak, toplumda çevre bilincinin gelişmesine ve çevrenin iyileştirilmesine katkıda bulunur.

Çevreyi güzelleştirici düzenleme ve etkinlikler gerçekleştirir.

Çevreye katkı sağlamada başarılı olabilmek için çalışanlarına çevre ile ilgili konularda eğitimler verir, misafirlerini çeşitli bilgilendirmeler ile yönlendirerek çevre kirliliğini ve kaynak israfını engellemeyi hedefler. Tüm bu çalışmalarını ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde sürdürür.

Tedarikçilerini aynı bilinç ve amaç doğrultusunda faaliyet gösteren kuruluşlardan seçer.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

Ece Yapı ve Otelcilik SAN. ve TİC. A.Ş’nin en büyük gücü çalışanlarıdır.

Ece Yapı ve Otelcilik SAN. ve TİC. A.Ş çalışanı; takım çalışmasına inanan, işyerine bağlı, yüksek performans yaratmanın yollarını arayan, değişime ayak uyduran, kendini eğitmesini bilen, yaratıcı, üretken ve daima misafir memnuniyeti odaklıdır.

Sistemleştirdiğimiz insan kaynakları programları, oluşturduğumuz ödüllendirme sistemi ve yarattığımız çalışma ortamı; çalışanlarımızın sadakat ve bağlılık geliştirmeye, takım çalışması ile bireysel performansı en üst düzeye çıkartmaya yöneliktir.

La Blanche Resort & SPA, eşit fırsatlar sunan bir işverendir.